Ondernemerschap

4 oktober 2021

Drie provinciale winnaars MKB-vriendelijkste gemeenten gehuldigd

Gemeente Noordenveld, Ooststellingwerf en Groningen zijn door de eigen MKB-ers in hun provincie uitgeroepen tot ‘De MKB-vriendelijkste gemeente’ van respectievelijk de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Dit is de uitkomst van een landelijk onderzoek onder zo’n 20.000 ondernemers. De drie gemeenten ontvingen dit predicaat met plaatsnaambord en oorkonde op 4 oktober 2021 van MKB Noord. 

De verkiezing van ‘MKB-vriendelijkste gemeente’ is een tweejaarlijks onderzoek waarmee MKB Nederland gemeenten wil stimuleren om zich actief in te zetten voor een beter MKB-beleid. Hierbij worden alle gemeenten in Nederland onderzocht op onder andere hun beleid, de lokale lasten en de communicatie. Omdat het onderzoek een positieve prikkel wil geven, worden alleen de 100 beste gemeenten genoemd in de landelijke lijst en per provincie de top drie. Meer informatie over de prijs is te lezen op de site van MKB-vriendelikste gemeente van Nederland.

“Het ondernemersklimaat voor MKB-bedrijven in onze steden en dorpen wordt in een belangrijke mate bepaald door het beleid van de gemeente en de concrete uitvoering daarvan,” vertelt MKB Noord voorzitter Joyce Walstra. “De ondersteuning die de gemeente biedt en de relatie met ondernemers zijn vaak ook heel bepalend bij de vestigingskeuze van een ondernemer. MKB Noord wil zorgen dat ondernemers in het Noorden de ruimte krijgen om te ondernemen. Want als het ondernemers goed gaat, gaat het goed met de werkgelegenheid en de leefbaarheid in en rondom steden en dorpen. Zo zorgen MKB-ondernemers voor brede welvaart binnen de gemeente. Gemeente Noordenveld is het beste voorbeeld binnen de provincie. Op naar een plaats in de landelijke top! Daarin staat namelijk nog geen enkele noordelijke gemeente.”
 

"MKB Noord wil zorgen dat ondernemers in het Noorden de ruimte krijgen om te ondernemen. Want als het ondernemers goed gaat, gaat het goed met de werkgelegenheid en de leefbaarheid in en rondom steden en dorpen.”

Afbeelding 3

Reactie gemeente Noordenveld

Wethouder Henk Kosters is blij met de titel MKB-vriendelijkste gemeente: “We zijn blij deze prijs te mogen ontvangen. Wij streven ernaar om dicht bij onze ondernemers te staan, benaderbaar te zijn en ze de ruimte te geven om te ondernemen waar mogelijk. Het stemt me erg tevreden dat wij juist nu deze prijs krijgen. Dat onze ondernemers juist in deze tijd die gekenmerkt wordt door corona en de afstand tussen mensen groter kan worden, onze inspanningen om verbinding te zoeken waarderen.”

Afbeelding 4

Reactie gemeente Oosterstellingwerf

Wethouder Marcel Bos is blij met de titel MKB-vriendelijkste gemeente: “Ondernemen in Ooststellingwerf is mooi. Het gaat goed, bedrijven groeien, bedrijfskavels worden bebouwd, nieuwe ondernemers en bedrijven hebben interesse in deze regio. We hebben samen met vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen de afgelopen periode de  lijntjes kort gehouden en elkaar geregeld gesproken. De waardering vloeit onder andere voort uit het goede contact met de ondernemers. Mijn oproep aan onze ondernemers is dan ook vooral om in te contact te blijven. Ons ondernemersloket staat graag voor onze ondernemers klaar.”

Afbeelding 5

Reactie gemeente Groningen

Wethouder Economie Berndt Benjamins is blij met de titel MKB-vriendelijkste gemeente: “Wij zijn erg trots op deze titel. We proberen in ons beleid en de uitvoering daarvan altijd de ondernemer voor ogen te houden en dat heeft nu zijn vruchten afgeworpen. Daar zijn we als gemeente erg blij mee!"

Gerelateerde artikelen

  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio