31 januari 2024

De winkel openhouden

“Tijdens de verbouwing blijft de winkel gewoon open…” Het lijkt erop dat we ons op dit moment een beetje in die situatie bevinden als het gaat om onze formatie. We hebben geen idee wat er op dit moment aan de onderhandelingstafel wordt besproken. In mijn optiek zijn er andere plekken waar het gesprek over de grondwet en de democratische rechtstaat plaats zou moeten vinden. In onze formatie zouden het onvoorwaardelijke uitgangspunten moeten zijn en zou het gesprek over de zaak en liefst zelfs (maar dat lijkt wel een erg utopische wens op dit moment) over de inhoud moeten gaan.

En terwijl elders in het land deze gesprekken die we nu niet doorgronden, worden gevoerd, houden wij als ondernemers gewoon de winkel open. Zoals altijd eigenlijk. Althans… We doen ons best. Want ondernemen en het ondernemerschap komt meer en meer onder druk te staan. We zien dit terug in een gestaag groeiend aantal faillissementen. Bedrijven die de schuldenlast in combinatie met de stijgende kosten van dit moment niet meer op kunnen brengen. Ik maak me daar echt zorgen over. Want achter elke ondernemer, elke medewerker in een organisatie, zitten gezinnen en families. Zij worden hard geraakt  als een MKB-bedrijf ter ziele gaat en/of een familielid een baan kwijtraakt.

Juist, de ondernemer

Het ondernemersklimaat staat onder druk. Want waar het in de formatieonderhandelingen op dit moment ook over gaat, de vrees is dat het ondernemersklimaat geen prominent thema is op dit moment. Eén ding staat in ieder geval vast; in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s was al veel te weinig oog voor het op peil houden van het verdienvermogen van ons land. En juist dat is iets waar we nu zo ontzettend veel behoefte aan hebben. Wie hebben de innovaties in handen die ons gaan helpen om de maatschappelijke uitdagingen van dit moment - klimaat, duurzaamheid, innovatie - het hoofd te bieden? Juist, de ondernemers. En wie sponsoren de sportclubs, muziekverenigingen en lokale evenementen om de leefbaarheid in onze dorpen en steden op orde te houden? Juist, de ondernemers. En wie verschaffen werk, de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling, de mogelijkheid om een boeiende stage te verkrijgen of een BBL-opleiding te doen? Juist, de ondernemers.

Elkaar steunen

Beste ondernemers, beste lezers. Weet dat wij dit beeld voortdurend voor ogen hebben. Dat we jullie zien en ons elke dag opnieuw inspannen om dat ondernemersklimaat op orde te houden. Om jou de gelegenheid te bieden te doen waar je zo goed in bent: ondernemen! En zo een bijdrage te leveren aan mensen, onze economie en maatschappij. Wij zijn blij dat je lid bent van VNO-NCW MKB Noord en dat je ons belangrijke werk steunt. Blijf doen wat je doet, en dat zullen wij ook doen.

Joyce Walstra
voorzitter MBK Noord

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio