Ondernemerschap

29 juni 2022

Altijd wat te doen in Winschoten

Altijd wat te doen in Winschoten. In Winschoten hebben ondernemers sinds ruim een jaar de krachten gebundeld in één winkeliersvereniging: City Club Winschoten. Interim-bestuursvoorzitter Pascal Meinders van bloemenzaak In Bloei is blij dat ondernemers weer op één lijn zitten en samen vooruitkijken naar een goede toekomst voor de binnenstad.

Op de vraag waarom er twee winkeliersverenigingen waren in Winschoten, zegt Pascal: “Tja, waar zal ik beginnen? Toen ik de bloemenzaak in 2006 overnam, was er alleen winkeliersvereniging H&N. Na een paar jaar besloot ik me daarbij aan te sluiten, zodat ik meer invloed kon uitoefenen op beslissingen in het centrum. Bij de gemeente vroegen ze of ik wist waar H&N voor stond. ‘Ja, Handel & Nijverheid’, zei ik. Waarop het antwoord was: ‘Nee, Haat & Nijd’. Er bleken inderdaad spanningen te zijn. In 2014 is het bestuur opgestapt en niemand anders had interesse. Uiteindelijk zijn er toch een paar ondernemers opgestaan, maar dat waren geen retailers. Niet iedereen voelde zich vertegenwoordigd en het ledenaantal liep terug. Activiteiten kwamen moeizaam van de grond en eigenlijk is Winschoten al die jaren niet goed op de kaart gezet.”

""VNO-NCW MKB Noord heeft de afgelopen jaren het project ‘Jouw Zaak Jouw Toekomst’ in opdracht van de provincie Groningen uitgevoerd. Winkeliersverenigingen met een plan om bijvoorbeeld de vereniging te professionaliseren of het winkelgebied te promoten, konden mede met financiering van de provincie hun plannen tot uitvoering brengen.””

Oprichting City Club

Om hier iets aan te doen, is in 2017 Retailclub Winschoten opgericht voor alle ondernemers in retail en leasure. Al snel traden 120 leden toe. Pascal: “Een signaal dat er draagvlak was. In 2021 is besloten de samenwerking te zoeken met het veel kleinere H&N, ook omdat de gemeente graag één aanspreekpunt wilde. Met subsidie van de provincie Groningen, verstrekt via het project ‘Jouw Zaak –Jouw Toekomst van VNO-NCW MKB Noord, is een adviseur betaald om te bemiddelen. Er is nu één winkeliersvereniging, City Club Winschoten, die openstaat voor alle ondernemers in de binnenstad. We hebben 170 leden, een goede mix van jong en oud, en ook de weekmarkt is aangesloten.Samen zetten we ons in voor zaken die ondernemers in Winschoten bezighouden. Zoals minder leegstand en voldoende parkeergelegenheid met goede bewegwijzering.”

Evenementen en marketing

Een belangrijk initiatief van City Club Winschoten is ook de oprichting van een BIZ (Bedrijven Investeringszone). Pascal: “Hierover stemmen we in mei. In deze lastige periode na corona is het niet voor iedereen gemakkelijk om bij te dragen aan dit fonds. Maar de bijdrage komt in de plaats van de reclamebelasting en als ondernemers mogen we zelf bepalen waaraan we het geld uitgeven, zonder tussenkomst van de gemeente. Bovendien betalen ook eigenaren van leegstaande panden mee. Het fonds is hard nodig om evenementen en marketing vorm te geven. Dit gaan we invullen vanuit het marketingplan dat we ook mede vanuit de subsidie van ’Jouw Zaak –Jouw Toekomst’ hebben bekostigd. We sluiten aan bij de ‘Er gaat niets boven...’-campagne en willen vooral veel evenementen organiseren. Eigenlijk moet er elk weekend een activiteit zijn. Want je kunt nog zo’n goede winkel hebben, er moet ook actie in de stad zijn. Uit onderzoek blijkt dat een kleine activiteit al zorgt voor meer drukte in de winkels.”

“Het is mooi dat we de krachten hebben gebundeld”, zegt Pascal. “Er is nu weer energie om van alles te organiseren. Ik heb gezien dat het belangrijk is om altijd in gesprek te blijven, ook al ben je het niet met elkaar eens. Een ander geluid zorgt voor nieuwe inzichten. Samen kun je de beste oplossingen bedenken voor de binnenstad. Daar gaat het uiteindelijk om.”

Gerelateerde artikelen

  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio