Voorzitter regiobestuur Drenthe

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van het ondernemersklimaat in Noord-Nederland en ben jij die natuurlijke verbinder die ervoor zorgt dat diverse partijen de handen ineenslaan? Dan zoeken we jou!

Vacature Voorzitter Drenthe VNO-NCW MKB Noord

Dit past ook bij jou. 

  • Je hebt een grote drive en wil en weet het verschil te maken; 

  • Je bent een ondernemer/werkgever met een passende (politiek-)bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk;  

  • Je bent graag het gezicht van en voor regio Drenthe, die ontmoeten, netwerken en belangenbehartiging in het DNA heeft en daarbij passend omgaat met de Drentse eigenheid en cultuur;  

  • Je bent communicatief sterk, presenteert je zonder probleem en benut contacten met de media als kans; 

Als voorzitter leidt je vergaderingen van het Drentse VNO-NCW MKB Noord-bestuur en neem je actief deel aan de activiteiten van de noordelijke vereniging, zoals evenementen en bedrijfsbezoeken. Namens Drenthe neem je deel in het Algemeen Bestuur van VNO-NCW MKB Noord. 

Zowel het regiobestuur en het Algemeen Bestuur vergaderen ten minste vijf keer per jaar. De bestuurstermijn is vier jaar en de termijn is tweemaal met twee jaar te verlengen. De tijdsinvestering is ongeveer één dag per week, de functie is onbezoldigd.

What’s in it for me?

Wij bieden een kans op een unieke bestuurservaring binnen een actieve vereniging. Binnen de functie kan jij je eigen netwerk zowel regionaal als nationaal inzetten én vergroten. Tijdens de bestuurstermijn krijg je een herkenbare positie in Noord-Nederland en nieuwe contacten.

Enthousiast geworden? Laat het weten.

Wij dagen je uit om te reageren op een voor jouw passende manier. Overtuig ons dat jij de nieuwe regiovoorzitter Drenthe moet worden. Dit kan ter attentie van Jurgen Elshof (regiomanager Drenthe en secretaris van de sollicitatiecommissie) via vacature@vnoncw-mkbnoord.nl

Nadere informatie en sollicitatie

Voor meer informatie is Sieger Dijkstra, voorzitter VNO-NCW Noord, bereikbaar via VoorzitterVNO@vnoncw-mkbnoord.nl of 06-53226403.

De selectiecommissie staat onder voorzitterschap van Sieger Dijkstra, voorzitter VNO-NCW Noord. De selectieprocedure kent twee gespreksronden. Het streven is de sollicitatieprocedure uiterlijk 15 mei 2022 af te ronden en de beoogd voorzitter voor te dragen op de ALV van 16 juni 2022.  

De vereniging

VNO-NCW MKB Noord is de grootste ondernemersvereniging van Noord-Nederland en behartigt de belangen van bedrijven en ondernemers in het algemeen en van de aangesloten leden in het bijzonder. VNO-NCW MKB Noord bestaat uit drie regio’s: Groningen, Drenthe en Friesland, elk met een eigen VNO-NCW Noord-bestuur, waarin ook MKB Noord en JNO zijn vertegenwoordigd.

Onze vereniging bedient haar leden, ondernemers en werkgevers met VNO-NCW Noord, MKB Noord en JNO. De labels opereren zelfstandig, elke met een eigen voorzitter, met ondersteuning vanuit één regiokantoor gevestigd in Groningen.  

Waar staat VNO-NCW MKB Noord voor?

De kracht van VNO-NCW MKB Noord is haar veelzijdige netwerk met zo’n 1.700 leden. Als belangenbehartiger van 12.000 bedrijven zetten we ons als vereniging in voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat met een scherp oog voor het ondernemersbelang. VNO-NCW Noord en MKB Noord hebben korte lijnen naar VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag en Brussel. 

Klik hier voor de middellangetermijnvisie van VNO-NCW en MKB-Nederland. 
 
Wij werken met ons strategisch meerjarenplan als vertrekpunt. Dit meerjarenplan is gebaseerd op de zes hoofdthema’s als speerpunten: klimaat en bedrijf, infrastructuur en mobiliteit, arbeidsmarkt en onderwijs, digitalisering, maatschappelijk en vitaal ondernemen en excellent ondernemerschap.  

Voor Drenthe zijn ook Techniek, Zorg en Toerisme belangrijk binnen de zes hoofdthema’s.  

Informatie over deze zes hoofdthema’s vind je op onze website.

 

Afb 4: Voorzitter regiobestuur Drenthe
  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio