Arbeidsmarkt en Onderwijs

Laaggeletterdheid

In Nederland hebben 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en rekenen. Vaak missen deze laaggeletterden ook digitale vaardigheden. Toch heeft het merendeel van hen gewoon een baan. Zij hebben zelf oplossingen bedacht om zich te redden op hun werk. Soms weten collega’s wat er aan de hand is en bieden zij ondersteuning. Maar vaker blijft de beperking om niet te kunnen lezen, schrijven of foutloos rekenen verborgen. Uit schaamte durft men niet te vragen: Wat bedoel je? Werknemers kunnen op die manier niet groeien in hun baan.

Sectoren

Werknemers met een laag taalniveau zijn vooral werkzaam in sectoren waar veel werkgelegenheid is voor mensen met een opleiding lager dan eind VMBO, MBO-2 of MBO-3. Bijvoorbeeld de schoonmaakbranche, bouw & industrie, horeca en zorg. VNO-NCW MKB Noord ondersteunt met het project Taal werkt! bedrijven die het taalniveau van hun werknemers willen verbeteren.

Voordelen

Aandacht voor laaggeletterdheid zorgt voor lager ziekteverzuim, minder fouten op het werk en meer inkomsten door een hogere productiviteit. Ook halen werknemers sneller certificaten. En werknemers en klanten zijn meer tevreden. Het levert werknemers extra zelfvertrouwen, trots en plezier op. Dat kan weer bijdragen aan een goede werksfeer.
Voor opdrachtnemers met een Social Return verplichting in de arbeidsmarktregio Groningen kan het ondersteunen en scholen van mensen met een taalachterstand ook gelden als kosten-verantwoording op de SR-verplichting.

Geef je op voor de TaalWerkt-training voor werkgevers en ondernemers

Geef je op voor de TaalWerkt-training voor werkgevers en ondernemers

De training over (laag)geletterdheid op de werkvloer door expert van Stichting Lezen & Schrijven Marieke Levenga is nog 5x te volgen, op een woensdagochtend in 2023 van 09.00 tot 11.00 uur.

Meer informatie of schrijf je in

Aan de slag

Als je met het verbeteren van geletterdheid aan de slag gaat, kijk je niet alleen wat je werknemers nodig hebben om zich te ontwikkelen. Het is ook een kwestie van je in- en externe communicatie onder de loep nemen. Is je website goed leesbaar en makkelijk ingericht? Zijn je vacatureteksten duidelijk? Is het intranet toegankelijk voor iedereen? Aandacht voor laaggeletterdheid loont, maar het vraagt ook een investering. Er is geen kant-en-klare-oplossing voor elk bedrijf, het is maatwerk!

De aanjager

VNO-NCW MKB Noord vindt het belangrijk om werkgevers en ondernemers te ondersteunen om alles uit hun onderneming te halen wat erin zit. Daarom hebben we op ook dit gebied een specialist in dienst. Gemma Groot Koerkamp is onze professionele aanjager geletterdheid werknemers. Ze komt graag bij je langs om de mogelijkheden te bespreken. Gemma is actief in de Arbeidsmarktregio Groningen en werkt onder meer samen met ROC’s, taalhuizen, Biblionet Groningen en gemeenten. Je kunt contact met haar opnemen: grootkoerkamp@vnoncw-mkbnoord.nl en 06-47 89 40 08.

Jurgen Elshof - regiomanager Drenthe en speerpunthouder Arbeidsmarkt en Onderwijs

“Onze aanjager geletterdheid attendeert werkgevers op de voordelen om de geletterdheid en digitale vaardigheden te verbeteren van werknemers.”

Regelingen & subsidies

Gemotiveerd om met het verbeteren van basisvaardigheden van je werknemers aan de slag te gaan? Er zijn verschillende mogelijkheden voor financiële ondersteuning zoals subsidies of financieringsregelingen. Hier vind je belangrijke informatie.

 

VNO-NCW MKB Noord geeft met Taal werkt! invulling aan het Plan van aanpak van Laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Groningen. Dit wordt gefinancierd vanuit het rijksoverheidsprogramma Tel mee met Taal.

In Taal werkt! werken wij samen met

Stichting Lezen en Schrijven
De Taalhuizen in de arbeidsmarktregio Groningen
Provincie Groningen
Gemeente Groningen
Werk in Zicht
  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio