23 december 2022

Vacature: Directeur VNO-NCW MKB Noord (gesloten)

VNO-NCW MKB Noord is, met 1600 leden in Friesland, Groningen en Drenthe, dé belangenorganisatie voor ondernemers in het Noorden. De vereniging is daarmee van grote betekenis in de regionale en landelijke economie. Ze fungeert als spil tussen ondernemers, overheid en samenleving.

 

 

Profiel directeur VNO-NCW MKB Noord

profiel-directeur-vno-ncw-mkb-noord.pdf

 

Wil je met een professioneel team van collega’s en enthousiaste bestuursleden het beste ondernemersklimaat voor onze leden te creëren en haal je energie uit het verbinden, boeien en activeren van mensen? Dan hebben we de ideale functie voor jou:

Directeur VNO-NCW MKB Noord

Over ons

VNO-NCW MKB Noord verbindt de gezamenlijke ambities van onze leden, geeft richting aan de toekomst, jaagt aan, faciliteert, inspireert en ondersteunt, gericht op het versterken van het vestigings- en ondernemersklimaat in Noord-Nederland. Dat gebeurt door intensief contact met overheden en andere stakeholders, maar ook door leden met elkaar in verbinding te brengen, met gezamenlijke projecten en bijeenkomsten waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen uitwisselen.

De vereniging werkt nauw samen met de landelijke vereniging VNO-NCW en MKB Nederland, de vier andere regionale verenigingen en verbindt de noordelijke brancheverenigingen.

VNO-NCW MKB Noord beschikt over een professionele werkorganisatie van 16 medewerkers.

Wat doet de directeur

Leden en medewerkers verwachten een toonaangevende rol van VNO-NCW MKB Noord bij het behartigen van het ondernemersbelang. De directeur heeft dan ook een zeer belangrijke interne én externe rol. Zij/hij zorgt ervoor dat de vereniging stevig op de kaart staat en graag gezien is bij ondernemers, overheden en bij VNO-NCW en MKB Nederland.

Een belangrijk onderdeel van het takenpakket is de ledenontwikkeling. De directeur wordt geacht een strategie voor ledenwerving en -binding te ontwikkelen en uit te voeren. Daarbij hoort ook het zelf werven van nieuwe leden en het contact met bestaande leden.

De directeur is praktisch en ondersteunend leidinggevende, die meewerkt in en leiding geeft aan de werkorganisatie. Zij/hij zorgt dat die functioneert als een hecht team, stelt en bewaakt kaders, zet de professionals binnen het team in hun kracht en ondersteunt hen in hun ontwikkeling en bewaakt de voortgang van de afgesproken programma’s .

De directeur is het eerste aanspreekpunt voor het Algemeen Bestuur, dat het beleid mede bepaalt op basis van haar/zijn visie.

Uitdaging

Voor de directeur liggen er de volgende opdrachten:

 • De vereniging en werkorganisatie verbinden met focus op de leden, ondernemerschap, belangenbehartiging en (nieuwe) dienstverlening, uitmondend in een groter ledendraagvlak;
 • De uitdagingen van onze leden en ons ondernemersklimaat vertalen in een concrete visie (bijvoorbeeld de Visie 2035 van de vereniging) en hier, in samenspraak met het Algemeen Bestuur, een uitvoeringsagenda aan verbinden om zo de cruciale rol van de vereniging in ondernemersland te accentueren;
 • Zichtbaar en benaderbaar zijn voor (potentiële) leden
 • De vereniging en haar missie goed overbrengen bij de overheden, de politiek en de media;

Functie-eisen

De directeur heeft:

 • Uitstekende sociale vaardigheden en het talent om te netwerken en zich gemakkelijk te bewegen binnen alle gelederen van de vereniging;
 • Ervaring als leidinggevende op tactisch/strategisch niveau;
 • Ervaring met verenigingsmanagement;
 • Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, financiën, automatisering en het gebruik van eigentijdse media;
 • Kennis van het huidige bedrijfsleven in Groningen, Friesland en Drenthe;
 • Visie op de toekomst van de vereniging en het ondernemersklimaat in het Noorden.
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Bereidheid om in Noord-Nederland te wonen.

Persoonlijkheid

De nieuwe directeur is:

 • Een verbindende persoonlijkheid;
 • Een zeer ondernemend persoon, doortastend en inspirerend;
 • Een dienend leider, sterk in het creëren van draagvlak, zowel voor als achter de coulissen;
 • Conceptueel sterk en resultaatgericht, met het vermogen om tussen details en helikopterview te bewegen;
 • Communicatief vaardig, sensitief en initiërend.

Inzet en vergoeding

Het betreft een fulltime positie met een marktconform salaris.

Reactie

Als je geïnteresseerd bent, ontvangen wij graag uiterlijk 1 februari 2023 een cv en motivatiebrief per mail op: vacature@vnoncw-mkbnoord.nl, o.v.v. Vacature Directeur. De sollicitatie kan je richten aan Sieger Dijkstra, voorzitter VNO-NCW Noord,. Voor vragen betreffende de vacature is Sieger Dijkstra bereikbaar via voorzittervno@vnoncw-mkbnoord.nl.

Afb 4: Vacature: Directeur VNO-NCW MKB Noord (gesloten)

Gerelateerde artikelen

 • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
 • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
 • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio