Infrastructuur en mobiliteit
Ondernemerschap

Symposium 'De toekomst van Friese bruisende binnensteden & dorpskernen'

17 januari 2023
19:30 – 21:30 uur
Theater De Lawei, Drachten

VNO-NCW MKB Nederland Noord, Centrummanagement Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland regio
Fryslân, Toerisme Alliantie Friesland en Lokaal Retailbelang gaan, in samenwerking met INretail en de
Retailagenda, het gesprek met u aan over de uitdagingen en mogelijke oplossingen in relatie tot de
toekomst van de Friese centra.

Contact over het event: info@ha-ie.nl (secretariaat Ondernemersvereniging Drachten)

Meer informatie Aanmelden
Afbeelding: Symposium 'De toekomst van Friese bruisende binnensteden & dorpskernen' VNO NCW / MKB

Op dinsdag 17 januari 2023 gaan we, onder leiding van dagvoorzitter Roelof Lousma, het gesprek aan en zoeken we naar collectieve ideeën. Doet u mee?

Het goed en collectief functioneren van de sectoren retail, horeca, leisure & cultuur is van groot belang voor de vitaliteit van onze Friese samenleving. Door de grote maatschappelijke ontwikkelingen verandert de functie van centrumgebieden en het belang van de verschillende sectoren daarin in rap tempo. De eenzijdige nadruk op de commerciële functie (economische waarde) verandert . Een aantrekkelijke winkelstraat of het centrum van een stad of dorp wordt van een groter maatschappelijk belang .

Wat betekent dit voor alle partijen?

Ondernemers moeten hun publieke waarde veel duidelijker maken en met name nadenken over hun klantwaarde (waarom willen consumenten bij mij kopen?) en economische waarde (hoe vitaal/toekomstbestendig ben ik ). Vastgoedpartijen kunnen minder eenzijdig op invulling met winkels rekenen. Gemeenten moeten extra investeren in de openbare fysieke ruimte en veel meer aandacht besteden aan de openbare digitale ruimte. Van de Provincie Fryslân wordt een aanjaagrol verwacht: de aandacht voor de genoemde sectoren en onze centra moet terug (en hoger) op de agenda! VNO-NCW MKB Noord, Centrummanagement Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland regio Fryslân, Toerisme Alliantie Friesland & Lokaal Retailbelang willen, in samenwerking met INretail en de Retailagenda het gesprek met u aangaan over de enorme uitdagingen én oplossingen. Hoe ontwikkelen we samen één agenda? Friesland moet aan de slag. Hoe pakken we dit aan? Welke voorbeelden zijn er en wie neemt het voortouw? De toekomst van de Friese centra ligt ook in uw handen. Doe mee! OPENING door Friso Douwstra (Gedeputeerde Provincie Fryslān) en Marijke van Hees (voorzitter Retailagenda)

De sociale meerwaarde van de Friese centra

De publieke functie wordt steeds belangrijker. Om de sociale meerwaarde van de Friese centra te versterken, moet er (hernieuwd en meer) aandacht worden besteed aan de fysieke openbare ruimte. Ook de digitale openbare ruimte moet stevig op de lokale agenda worden gezet. Marcel Evers van INretail licht deze belangen nader toe.

Veranderde visie van gemeenten in Friesland

Op diverse plaatsen in Friesland wordt hard gewerkt aan een hernieuwde visie rondom de centra. Waarom is dit belangrijk, hoe krijg je relevante partijen mee in dit nieuwe denken? We gaan in gesprek met enkele wethouders waaronder Robin Hartogh Heijs de Lier (Wethouder Gemeente Smallingerland) , Abel Reitsma (Wethouder Gemeente Leeuwarden) en Friso Douwstra (Gedeputeerde Provincie Fryslân). Discussieer mee! GASTVRIJHEID EN TOERISME Zeker in onze mooie provincie Friesland is de link naar toerisme en het belang van gastvrijheid overduidelijk. Bruisende binnensteden en vitale dorpskernen versterken de aantrekkelijkheid voor bezoekers van buiten de provincie. De bestedingen van deze bezoekers in de lokale retail en horeca zorgt weer voor een versterking van de leefbaarheid op het platteland en bruisende binnensteden. Hoe kunnen sectoren elkaar nog meer versterken? We horen dit van Stefan van Aarle (Eigenaar Stadskracht), Hester Postma (directrice Fries Scheepvaart Museum) en Herman Schreuder (directeur Post-Plaza Hotel & Grand Café)

De uitdagingen voor ondernemers en de opgave voor vastgoed

Bij de transformatie van economische waarde naar sociale meerwaarde wordt ook veel gevraagd van ondernemers en vastgoed partijen. We bespreken met hen welke bijdrage zij kunnen leveren en vragen ze welke bijdrage ze van gemeenten en provincie verwachten. Erik Schot (Blue Banner RED), Jan Michiel van der Gang (Van der Gang herenkleding Dokkum) en Erik Kooistra (Jumbo Supermarkten) delen hun visie en verwachtingen met ons.

Wrap-up van de avond

Roelof Lousma, Friso Douwstra en Marijke van Hees vatten de avond samen en formuleren een aantal acties. Daarbij benoemen we samen de partijen. Samen aan de slag!

Meer activiteiten

Profiteer van ons grote MKB-netwerk!

  • meer dan 600 aangesloten bedrijven
  • doe inspiratie op tijdens onze evenementen
  • versterk je professionele kennis
Word lid
  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio